Kartal-Hukuk-Logo.png

KARTAL HUKUK BAŞVURU ŞARTNAMESİ

● Konferansımız ulusal düzeyde her okuldan başvuruya açıktır.
● Tüm başvurular Kartal Hukuk Ekibi tarafından açılan kartalhukuk.org üzerinden alınacak
olup takvimi ve başvuru formatı dışında yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
● Bireysel başvuru yapan öğrencilerin başvuruları kabul edildikten sonra okul müdürü ve
velisi tarafından imzalanmış yazılı katılım muvafakat belgesinin internet üzerinden
organizasyon ekibinin ilgili elektronik posta adresine gönderilmesi ve konferans
başlangıcında da aslının teslim edilmesi zorunludur. Aksi takdirde başvurusu iptal edilecektir.
● Tüm katılımcılar için Kartal Hukuk Organizasyon düzenleyicisi olan okul tarafından
belirlenmiş “konferans kıyafet yönetmeliği’ ne” uymak zorunludur. Katılımcılar organizasyon
komitesi tarafından belirlenmiş giyim kurallarına uygun şekilde etkinliğe katılmalıdır. Aksi
takdirde katılımcı, hiçbir hak talep etmeksizin diskalifiye edilerek, konferanstan
uzaklaştırılacaktır.
● Konferans esnasında konferansın yapıldığı binaların içinde ya da dışında alkol, alkollü ürün
ve içecekler, tütün ve tütün ürün ve mamulleri ve sakıncalı diğer ürünleri bulundurmak,
kullanmak veya dağıtmak yasaktır. Böyle bir durum halinde katılımcı, hiçbir hak talep
etmeksizin diskalifiye edilerek, konferanstan uzaklaştırılacaktır.
● Konferansa okul bazında delegasyon olarak başvurularda delegasyon toplam katılımcı
sayısını belirleme hakkı Kartal Hukuk Sekreterya Komitesi’ne aittir.
● Başvuruların kabul edilip edilmeme hakkı da Kartal Hukuk Sekreterya Komitesi’ne aittir.

Uluslararası Hukuk Kulübü

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi